Berättelser om Hjärup

På denna sida har vi samlat dokument om Hjärups historia. Antalet dokument kommer att utökas successivt och därför har de sorterats i kataloger för en enklare navigering.

Eftersom vissa delar i dokumenten är en berättelse på hur personer upplevt vad som hänt under åren som gått, så tar vi inget ansvar för korrektheten, sanningshalten i materialet. Detta eftersom människan uppfattar situationer efter vad vi anser om saker, vilka attityder vi har, vad vår kulturella bakgrund är etcetera. Vårt minne är med andra ord en del av vår världsuppfattning och därför är det fullt naturligt med minnets subjektiva inslag.

Vid användning av textmaterialet i andra dokument ska författaren enligt god sed först tillfrågas om tillåtelse. Detta gäller exempelvis en avhandling, uppsats eller bok såväl i pappersform som digitalt, kommersiellt eller offentligt bruk. En källhänvisning till författarens litterära verk är ett krav med undantag av grundläggande information om Hjärup tätort med omnejd, och saker som inte är i dokumentets fokus.

Har du en nerladdningsagent för din webbläsare installerad typ FDM, IDA, IDM eller XDM så ska den avaktiveras under tiden du läser texterna. Annars kommer dokumentet med stor sannolikhet inte visas direkt i din webbläsaren utan som en nerladdningbar fil.

Kontakta oss

Vill du veta mer vad vi sysslar med idag och har utfört den senaste tiden får du gärna skriva till oss. Alla typer av frågor som rör Hjärup, Byalagets verksamheten eller våra aktiviteter är välkomna.

➢ Skicka ett epostmeddelande till oss

Byalaget på Facebook

Vi i Byalaget upplever att det händer mer än vad man tror i Hjärup men att det är svårt att nå ut med all information till alla bybor. På vår Facebook-sida kan du läsa och finna information om aktiviteter, kommande event och samrådsmöten.

Länk till Facebook-sidan

Bildgalleri